کامپیوتر-تعمیر-لندن

کاربرد

برنامه PCB

مدارهای HUIHE به عنوان یک نقش پیشرو در صنعت PCB، بردهایی را تولید می کند که به طور گسترده در ارتباطات، رایانه ها، کنترل صنعتی، الکترونیک قدرت، تجهیزات پزشکی، الکترونیک امنیتی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک خودرو استفاده می شود و اعتماد مشتریان را جلب می کند.

الکترونیک خودرو

نمادی مهم برای سنجش سطح خودروهای مدرن

5G

شرایط اولیه حرکت به سمت شبکه موبایل گیگابیت و هوش مصنوعی

اینترنت اشیا

مرحله مهم توسعه در عصر "اطلاعات".

تجهیزات ارتباطی

راحتی اطلاعات را برای زندگی فراهم کنید

ربات هوشمند

یک "موجود زنده" منحصر به فرد برای کنترل خود

لوازم الکترونیکی مصرفی

محصولات برقی برای مصارف شخصی و خانگی

الکترونیک امنیتی

دستگاه خرید به منظور امنیت و نظارت تصویری

تجهیزات پزشکی

شرایط اساسی برای ارتقای سطح علم و فناوری پزشکی

انرژی جدید

اشکال مختلف انرژی غیر از انرژی سنتی

مهندسی اقیانوس

پروژه ای برای گسترش سمت ساحلی خط ساحلی

ترانزیت ریلی

یک سیستم حمل و نقل که در یک مسیر خاص اجرا می شود

کنترل صنعتی

حالت تولید “تجهیزات اتوماسیون + ربات صنعتی”.