کامپیوتر-تعمیر-لندن

تجهیزات

تجهیزات تولید

دستگاه برش PCB PP

خط قهوه ای PCB

دستگاه لمینیت PCB

خط آبکاری خودکار PCB

دستگاه سنگ زنی زاویه ای PCB

خط PCB PTH

دستگاه توسعه مدار بیرونی PCB

خط تولید PCB DES

خط تولید PCB SES

خط تمیز کردن شیمیایی PCB

دستگاه نوردهی PCB CCD

دستگاه پوشش اتوماتیک PCB

دستگاه لمینت اتوماتیک PCB

دستگاه PCB LDI

دستگاه چاپ PCB Legend

دستگاه مسیریابی PCB

ماشین لباسشویی PCB

دستگاه حفاری PCB

تجهیزات تست

دستگاه تست خودکار PCB

دستگاه تست پروب پرنده PCB

دستگاه بازرسی دو بعدی PCB

دستگاه بازرسی پرتو ایکس PCB

دستگاه بازرسی PCB AOI

آزمایشگاه شیمی فیزیک PCB

دستگاه تست PCB

FQC